Wie wij zijn

Het ingenieursbureau Osware Consulting is opgericht in 1988. De oprichter, ir. Oscar Jansen, is direct betrokken bij de dagelijkse gang van zaken. Daarnaast werkt hij samen met een aantal geselecteerde ervaren professionals die zich hebben onderscheiden in hun vakgebied. Door deze synergie kunnen complexe projecten worden gerealiseerd.