De aanpak van de IT dokter

De IT dokter ondersteunt door:

  • Analyse van de bestaande situatie in samenwerking met management en gebruikers
  • Bepaling van de doelstellingen en vastlegging van de verwachtingen
  • Maken van een plan van aanpak
  • Gerichte ondersteuning en bewaking bij de uitvoering van de werkzaamheden